Dåb/navngivning

Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved navngivning eller dåb.

Dåb

Et barn skal have navn senest seks måneder efter fødslen. Det kan ske ved navngivning eller dåb.

Dåb
Hvis man har et barn, der skal døbes i Sønder Bjert Kirke, henvender man sig til præsten og aftaler et

tidspunkt for dåben. Herefter får man tilsendt folderen "Dåb i Sønder Bjert Kirke", der fortæller om, hvordan dåben foregår. Her fortælles også, hvilke muligheder forældre, søskende og faddere har for at tage mere "aktivt" del i selve dåbshandlingen. Ca. 14 dage før dåben kontaktes I af præsten, så der kan aftales tid til en dåbssamtale. Ved samtalen kan også fadderne være til stede.


Selve ordet at døbe kommer af "dyppe". Oprindeligt dyppede man nemlig hele kroppen under vandet. Ved dåben bliver det sagt, at vi er antaget som et Guds barn - dvs. et menneske, som Gud aldrig glemmer. Ved dåb i Folkekirken bliver man samtidig medlem af Folkekirken.

Navngivning

På www.personregistrering.dk kan man finde en blanket til navngivning. Den udfyldes og sendes eller afleveres hos sognepræsten. 
En person, der er navngivet, kan senere blive døbt. Vær opmærksom på, at spædbørn nu også skal have deres eget pas. Det betyder, at hvis I rejser udenlands inden dåben, så skal barnet navngives først, så det kan få udstedt

 Hvad sker der ...

Torsdag 25. oktober 14.30
Søndag 4. november kl. 16
Torsdag 15. november kl. 19
mere

Billedalbum