Dødsfald

Indberetning af dødsfaldet
Normalt retter de pårørende henvendelse til en bedemand, der sørger for meget af det praktiske i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen/bisættelsen. Bl.a. hjælper han med at udfærdige ”Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse/ligbrænding”. Denne afleveres sammen med lægens dødsattest til præsten. Såfremt afdøde var medlem af folkekirken, tages det som udtryk for, at vedkommende ønskede en kirkelig begravelse eller bisættelse. Såfremt vedkommende ikke var medlem af folkekirken, tages det som udtryk for, at man ikke ønsker, at en præst skal medvirke ved en evt. højtidelighed. Normalt afholdes begravelsen eller bisættelsen senest 8 dage efter dødsfaldet.

Samtale med præsten
Bedemanden eller de pårørende retter henvendelse til præsten for at aftale tidspunkt for begravelse eller bisættelse. Der aftales også et tidspunkt for en samtale. Ved samtalen vælges normalt 3-4 salmer, og de pårørende fortæller om den afdøde samt evt. ønsker i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen.


Hvad sker der ...

Torsdag 25. januar 14.30
Fredag 2. februar 19.00
Torsdag 22. februar 14.30
Besøg Kolding Natkirke
mere

Billedalbum

Luther 2017