Gudstjenestens gang

Sådan forløber en søndagsgudstjeneste i Sønder Bjert Kirke:

Klokkeringning

Meddelelser og evt. indøvelse af ny salme
Bedeslag
Præludium – herunder føres dåbsfamilierne ind i kirken.
Den apostolske hilsen

Første salme
Bøn

Læsning
Anden salme
Trosbekendelse

Derefter kan der være dåb
Tredje salme
Evangelielæsning
Prædiken
Bøn – midt i bønnen er der en stilhed til egne tanker og bønner
Fjerde salme

Nadver
Femte salme

Bøn
Sjette salme
Velsignelse
Postludium

De fleste søndag vil der være et gudstjenesteprogram med salmer i. Her vil der også være angivet, hvornår vi står op. Hvis man af en eller anden grund har brug for at sidde ned under hele gudstjenesten eller dele af den, kan man naturligvis gøre det. Det gælder også, hvis man har brug for at stå op. 

Hvad sker der ...

Torsdag 25. oktober 14.30
Søndag 4. november kl. 16
Torsdag 15. november kl. 19
mere

Billedalbum