Kirkebladet
Du kan læse kirkebladet ved at klikke på det.
Det kræver en pdf-læser og åbner en ny side

 

juni-juli-aug 2018

dec-jan-febr 2017-18

sep-okt-nov-2017-18

sep-okt-nov 2017

Redaktion:
Karen Lützen
Mariavej 24
6091 Bjert
telf: 22755928
e-mail: 
karenlytzen@profibermail.dk

Erik Randel
Guldager 14
6091 Bjert
telf. 75572664

Â

Helle Aavild Juhl
Mariavej 22
6091 Bjert
telf: 60866162

Anette Jorsal
Stenderupvej 59
6091 Bjert
27201457
Arne Friis
Agerland
6091Bjert
telf: 20154797
Tine Illum
Gl. Bjert 27
6091 Bjert
telf. 75572090
Hvad sker der ...

Søndag 19. august kl. 19-20
Besøg Kolding Natkirke
mere

Billedalbum