Kirkebil

Alle i sognet, der har behov for at køre med kirkebilen, kan rette henvendelse til graverkontoret (75572250) mellem 9.00 og 9.30 hverdage - senest fredag

Hvad sker der ...

Foråret 2018
kl. 19 om Befrielsen1945
Fælles friluftsgudstjeneste på Løverodde kl. 10.30
Besøg Kolding Natkirke
mere

Billedalbum