Minikonfirmander

 

Alle børn i 3. klasse er velkomne som minikonfirmander. Forløbet strækker sig over ca. 10 onsdage fra 14.15-15.45. Normalt vil en af klasserne komme om efteråret og en anden om foråret. Minikonfirmand-undervisningen er baseret på oplevelser, gudstjenester og forskellige lege, sange m.m.. Når man har været minikonfirmand, kan man:

• finde 100 får, der blev væk
• Fadervor
• fortælle, hvad en fisk er tegn på
• synge en masse nye salmer
• lege fiske-stafet
• finde rundt i kirken
• lide at gå til gudstjeneste


Yderligere oplysninger om at være minikonfirmand kan fås hos præsten, Tine Illum (tlf. 75572090; mail: ti@km.dk).

Hvad sker der ...

Torsdag 25. oktober 14.30
Søndag 4. november kl. 16
Torsdag 15. november kl. 19
mere

Billedalbum