Takt og Tone

Sønder Bjert Kirke er åben i dagtimerne. Her er der mulighed for at tænde et lys i lysgloben. Der er tid til eftertanke, eller man kan gå rundt og se på kirken. Mange mennesker kommer i ugens løb ind i kirkerummet for at sidde i ro. 

Gudstjenesten er for os alle
I kirken skal der være højt til loftet i mere end én forstand. Gudstjenesten er fælles for alle i sognet, store som små. Derfor må vi tage hensyn til hinanden. Der skal være plads til børn, til lidt snakken inden gudstjenesten; men der skal også være plads til eftertænksomhed og respekt for det, der er det særlige ved gudstjenesten. 

Børne- og legerum
Børn må meget gerne være med under gudstjenesten. Men for nogle børn er det en umulig situation at skulle sidde nogenlunde stille under en hel gudstjeneste. Desuden kan bare tanken om at have mindre børn med i kirke få sveden frem på panden hos mange forældre. Derfor er der to tilbud: Inden prædiken er der mulighed for skolebørn at gå med en af kirkens frivillige op i børnerummet i tårnet og høre bibelhistorie, høre om en af kirkens højtider, el. lign. Børnene kommer ned igen efter prædiken, så de har mulighed for at deltage i nadveren. Med de mindre børn kan man gå ud i kirkecaféen under gudstjenesten. Her er der legesager, og via højttalere kan man følge med i gudstjenesten. 

Fotografering
Fotografering er kun tilladt efter aftale med præsten. Fotografen er også deltager i gudstjenesten; derfor fotograferes der ikke under f.eks. bøn eller læsninger fra Bibelen. Ved dåb er der efter aftale med forældrene muligt at tage ét til to billeder af hvert dåbsbarn under gudstjenesten. Find derfor én i familien, der sætter sig sådan, at vedkommende fra sin plads kan tage billeder. Efter gudstjenesten må man tage så mange billeder, man vil. Ved fotografering bør det respekteres, at man trygt skal kunne komme i kirke uden at risikere at havne på et billede i et privat familiealbum – for ikke at tale om en hjemmevideo. Desuden virker fotografering forstyrrende på mange gudstjenestedeltagere; vis derfor hensyn og fotografer mindst muligt.

Hvad sker der ...

Torsdag 25. oktober 14.30
Søndag 4. november kl. 16
Torsdag 15. november kl. 19
mere

Billedalbum