Vil du være frivillig?

Så skal du være så velkommen.

Vi kan altid bruge en ekstra hånd - lige fra kaffebrygning og kagebagning til vores sogneeftermiddage og til at hjælpe som kortante, når spirekoret øver. Eller som besøgsven eller uddeler af kirkebladet.

Du kan kontakte sognepræst Tine Illum eller Anette Jorsal - eller de andre medlemmer af menighedsrådet.