Børn og gudstjeneste

Børn er en del af kirken, og er som sådan altid velkomne til gudstjeneste.
Det er menighedsrådets ønske, at det er let at have børn med i kirke.

Ved de fleste gudstjenester 10.30 er der børnekirke under prædiken. Der er primært for skolebørn. Desuden er der under dele af gudstjenesten mulighed for at opholde sig med mindre børn i kirkecaféen, her er der legetøj og en højttaler, så man kan følge med i, hvad der sker inden i kirken.

Ved indgangen til kirken står der endvidere børnebøger til forskellige aldre, som man er velkommen til at tage med ind i kirken.