Gudstjeneste hos os

 

Søndagsgudstjenesterne i Sdr. Bjert kirke har som de fleste andre kristne kirker et grundmønster, en liturgi, der går igen søndag efter søndag. Det hviler på traditioner fra den ældste kirke. Samtidig er der særlige nationale træk; i Danmark vil man særligt lægge mærke til de mange salmer. Og endelig er der lokale traditioner.

Vores søndagsgudstjeneste adskiller sig måske lidt fra det, du er vant til, da Sdr. Bjert er et liturgisk frisogn, læs her.  Ved de fleste gudstjenester bruger vi sangark, hvor hele liturgien (gangen i gudstjenesten) også står. 

 

 

Gudstjenestens gang

 

Klokkeringning

 

Meddelelser og evt. indlæring af salmer

Bedeslag

 

Præludium. Ved dåb: Forældre/gudmor/faddere går ind i kirken med barnet.
Lige efter dem kommer de børn, der har lyst til det, med krus med vand. Vandet hældes i døbefonten. Menigheden står op.

 

Hilsen: Præsten siger: Lad os ønske for hinanden, at Vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab må være med os alle. Amen

 

1. salme (ofte står vi op under denne salme)

 

Bøn

Bibellæsning
lægmand læser en tekst

2. salme (herunder tænder et barn fra dåbsfølget (evt. ifølge med forældre eller præst) lys ved et af alterlysene og bærer det ned og stiller det på kanten af døbefonten)

 

Trosbekendelse (siges af menigheden, der står op)

Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.

Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.

Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.

Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen

 

Salmevers: "Lad verden ej med al sin magt"

 

Eventuelt dåb

 

3. salme

 

Evangelielæsning

Prædiken

Kirkebøn
midt i kirkebønnen er der stilhed og musik.

 

4. salme
(under salmen går nadverhjælperen – ligesom præsten - ud og vasker hænder i sakristiet)

Nadver.

Præst: Opløft jeres hjerter til Herren!

Lad os prise hans navn!

Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige,

ved Jesus Kristus, vor Herre.

Du skabte himlen og hele dens hær,

jorden og alt, som er derpå.

Liv og ånde giver du os,

mætter os daglig af din fylde.

Derfor vil vi med hele din menighed

på jorden og i himlen,

i kor med alle engle,

synge din herligheds lovsang:

 

Alle synger:

Hellig, hellig, hellig er herren, Gud den almægtige.

Himlen og jorden er fuld af din herlighed.

Hosianna i det højeste!

Præst:

Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.

Alle:

Hosianna i det højeste!

 

Alle: synger:

O, du Guds Lam!

med korsets skam,

du bar alverdens synder,

derfra al trøst begynder;

miskundelig

forbarm du dig! – eller et andet vers af salmen

 

 

Præst:

Opstandne Herre og frelser,

du, som selv er til stede iblandt os

med al din kærligheds rigdom!

Giv os at modtage dit legeme og blod

til din ihukommelse

og til stadfæstelse i troen på syndernes forladelse.

Rens os fra synd,

og styrk os i det indre menneske,

at du må bo ved troen i vore hjerter.

Gør os faste i det evige livs håb.

giv os at vokse i kærligheden,

for at vi med alle dine troende må blive ét i dig,

ligesom du er ét med Faderen.

Amen

 

 

 

Præst:

Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede og brød det, gav sine disciple det og sagde: "Tag dette og spis det; dette er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig."

På samme måde tog han bægeret efter måltidet, takkede, gav dem det og sagde: "Drik alle heraf; dette bæger er den nye pagt i mit blod, som udgydes for jer til syndernes forladelse. Gør dette, hver gang i drikker det, til ihukommelse af mig."


Uddeling - efter hvert bord siges et bibelvers samt "Gå med fred og tjen Herren med glæde".
Efter sidste bord siger præsten nogle afsluttende ord

 

5. salme

 

Bøn

 

6. salme:

 

Velsignelse v. præsten

Alle svarer med tre gange Amen.

Postludium hvorunder dåbsfamilien går ud som de første, når der er dåb).