Om kirkegården i fremtiden

Foto: Ludvig Dittmann

Færre ønsker at blive begravet i kiste. I stedet vil flere og flere nedsættes i en urne. For bare få år siden fordelte de to begravelsestyper sig med 50/50 – i dag er forholdet 70/30 ift bisætetlse/begravelse.

Samtidig ønsker familie og pårørende ikke at bevare et gravsted så længe, som man gjorde for bare 25-30 år siden. Flere og flere siger dem op efter 20 og 30 år, hvor familiegravsteder tidligere kunne ligge i mange flere år. Ja, i flere hundrede år.

Det betyder, at der opstår flere og flere huller på alle kirkegårde – også i Sdr. Bjert. Menighedsrådet har derfor taget fat på arbejdet med en fremtidsplan for kirkegården, som har været emnet for flere temadrøftelser i menighedsrådet, også med medarbejderne.

Af disse ”rundesange” på møderne kom der ønsker frem om, at fremtidens kirkegården skal have ”oaser, hvor besøgende kan slå sig ned”, den skal være parkligningen, det skal være et sted til refleksion. Den skal være afvekslende og have bløde former. Det skal være et sted i og for byen, og det skal være et sted for det indre liv. Derudover er det et nødvendigt krav, at kirkegården er nem at holde.

Råd og medarbejdere har også været på udflugt til andre kirkegårde, og der er afviklet ”borgermøder” for folk i sognet.

Ud fra disse drøftelser og ønsker har landskabsarkitekt Anne Vium Skaarup udarbejdet et overordnet oplæg for kirkegårdens fremtid. Den lægger op til oprydning af træer og buske, så der er frie indkig fra de tre låger ind mod kirken samt et kig fra kirken ud over dalstrøget. Der lægges op til mere græs end grus, at gravsteder lægges spredt og blandet. Se planen HER.