Kirkegården

Kirkegården er formentlig ældre end selve kirken, der er fra 1100-tallet, for dengang byggede man som regel de nye kirker oven på gamle begravelsespladser for at få de døde i indviet jord.

I dag fremstår kirkegården som en meget smuk kirkegård, der ligger lidt højt og med en meget flot udsigt mod nord ud over dalstrøget med Binderup Møllebæk. Mange gamle træer giver kirkegården et smukt parkpræg, men kirkegården rammes her i begyndelsen af det 21. århundrede med flere og flere ”huller”, fordi flere vælger at blive stedt til hvile i en urne frem for en kiste.