Lapidarium

Lapidarium er et latinsk ord, og lapis betyder sten. Et lapidarium er et område, hvor man samler særligt bevaringsværdige grav- og mindesten.

I 2015 begyndte kirkegårdsmedarbejdere at anlægge et lapidarium på Sdr. Bjert Kirkegård. Det ligger stik øst for kirken. Her ligger eller står bevaringsværdige sten – enten p.g.a. deres udsmykning eller fordi det er en gravsten for en person, der gjorde en forskel i sognet tilbage i historien.

Det er tanken, at gæster i lapidariet på et tidspunkt skal kunne læse om flere af de personer, som nævnes på gravstenene.