Bisættelse og begravelse

Man kan begynde med at kontakte præsten og aftale et tidspunkt for begravelse eller bisættelse.
Mange kontakter ved dødsfald først bedemanden. Så kontakter vedkommende præsten og drøfter tidspunkt for begravelse – og præsten kontakter efterfølgende de pårørende.

Er man medlem af Folkekirken har man altid lov til at blive begravet eller bisat fra sin sognekirke eller en kirke, man har haft en særlig tilknytning til.

Inden begravelsen eller bisættelsen taler de efterladte med præsten, vælger salmer, fortæller om den afdøde og taler om ritualet i kirken. Der dukker ofte mange spørgsmål op, og dem kan man frit tale med præsten om.

Hvis man ikke har et gravsted, kontakter man graveren, der så er behjælpelig med at finde et. Graveren kan også oplyse priser på gravstederne.

Fredningstid for kistegrave er 30 år og på urnegrave 10 år.

Begravelse skal under normale omstændigheder finde sted senest fjorten dage efter dødsfaldet.