Konfirmation og tilmelding til konfirmationsundervisning

Velkommen til konfirmandundervisning og konfirmation i Sdr. Bjert Kirke

Alle, der skal gå i 8. klasse på Sdr. Bjert Centralskole, får i slutningen af 7. klasse  en invitation til at gå til konfirmandundervisning. Og andre, der skal gå i 8. klasse på en anden skole, er også velkomne. Man kan få tilsendt invitation ved at kontakte Tine Illum på mail: ti@km.dk

Tilmelding

Tilmelding foregår gennem en central digital tilmelding (med forældrenes NEM-ID). Se flere informationer her på hjemmesiden. Desuden vil der være en papirtilmelding, hvor vi får mere praktiske oplysninger. Der vil i juni være et møde for konfirmander og forældre, hvor vi fortæller om konfirmandundervisningen. 

 

 

Hvem kan blive konfirmeret?

For at blive konfirmeret skal man
- være døbt
- gå til konfirmandundervisning
- gå til gudstjeneste

Man må gerne gå til konfirmandundervisning, selv om man ikke er sikker på, om man vil konfirmeres – eller selv om man ikke er døbt.
Hvis man ikke er døbt, når man begynder til konfirmandundervisning, bliver man døbt inden konfirmationen. Oftest om efteråret.

 

 

Hvornår er der konfirmation?

Almindeligvis konfirmeres 8.a sidste lørdag i april, og 8.b konfirmeres første lørdag i maj.
Såfremt der er tre klasser (og altså også en c-klasse), tages en ekstra dato i brug.
Hvis man går på en anden skole, vælger man frit mellem de to (eller tre) datoer.