Barnedåb i Sdr. Bjert Kirke

Kære forældre

Der kan være mange tanker, der har med barnedåben at gøre. Oplysningerne her kan forhåbentlig være til hjælp – og ellers er I ALTID velkomne til at kontakte sognepræst Tine Illum med det, I gerne vil tale om.

Der er en, der har sammenlignet dåb med at blive løftet op, svøbt i en varm dyne, og høre ordene i ”Fadervor”. Vi kan ikke først blive døbt, når vi har har haft tros-målebåndet fremme og er sikre på, at vi tror nok. Vi løftes op. Vi skal ikke slås for at få ret til at leve,vi svøbes i liv, og der bliver værnet om os. Tro er ikke et system af meninger og moral, som jeg skal tilslutte mig. Tro er at være i en virkelighed, der er større end jeg nogensinde kommer til at forstå.

Dét bliver ved med at være det helt grundlæggende, og vi bliver ved med at bede Fadervor. Samtidig - mens barnet vokser op (og når vi er voksne) kommer alle de andre tanker, der har med vores tro at gøre… hvorfor er der så meget ondt i verden? … hvad er tilgivelse? … det med tvivl og tro…og det med videnskab og Gud….  de tanker kommer, når deres tid er. Når vi er små er det nok at blive løftet op, svøbt i en varm dyne, og høre ordene ”Fadervor”.

Inden dåben har man talt med præsten – enten hjemme (hvis forældrene bor i Sdr. Bjert) eller i kirken. Der taler man om dåb – både om, hvordan det foregår, og hvad dåb egentlig er – og om de spørgsmål, der kan være.

 

 

Hvordan gør man?

Det nemmeste er at skrive en mail til Tine Illum, der er præst i Sdr. Bjert Kirke. Hun har mail: ti@km.dk. eller til sekretær Inger Nors, der har mail iln@km.dk.
Se liste over gudstjenester .

 

 

Dåb af unge og voksne

Måske går du og overvejer, om du vil døbes?

En del bliver døbt som større børn, unge eller voksne. Hvis du gerne vil læse om deres oplevelser, kan du evt. gå ind på folkekirken.dk. Læs her  

Du kan kontakte præsten, hvis du overvejer at blive døbt. Så kan I aftale tid for en samtale og tale om, hvad der videre skal ske.

Ved dåb af større børn og voksne, svarer man oftest selv ”ja” på spørgsmålene ved dåben. Desuden har man ikke faddere, men dåbsvidner.

Dåben kan finde sted ved søndagsgudstjenesten eller i tilknytning til den. Den kan også finde sted f.eks. i forbindelse med konfirmandundervisning, en sen eftermiddag el. lign.


En særlig mulighed for dåb er at blive døbt ved gudstjenesten solopgang påskemorgen.

 

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad med de børn, der er med i kirke?

Det er let at have børn med til gudstjeneste i Sdr. Bjert Kirke.
Inden gudstjenesten fortæller præsten, at der før prædiken er mulighed for at børn (fra ca. 5-6-års-alderen) kan gå med en af de frivillige i ”børnekirke” og høre bibelhistorie i kirkens tårnrum. Børnene kommer ned igen efter prædiken.
Der er hele gudstjenesten mulighed for at tage de mindste børn med ud i Kirkecaféen, hvor der er lidt legetøj.
Børnene er naturligvis velkomne til at blive ind i kirken under gudstjenesten. Men mange børn har brug for et lille ”frikvarter”, og mange forældre - og øvrige kirkegængere - nyder at kunne koncentrere sig om gudstjenesten.

 

Må man fotografere?
Ja, hver familie kan vælge en fotograf, der tager nogle billeder under dåben. Man skal naturligvis undgå at genere andre. Hvis man som fotograf gerne vil have en særlig plads, henvender man sig til præsten lige før gudstjenesten.

 

Kan man vælge en salme?
Ofte kan man vælge en salme omkring dåben (det kommer lidt an på, hvor mange dåb, der er). Det taler man med præsten om ved dåbssamtalen.


Hvem kan være fadder?
Man skal være døbt for at være fadder. Man kan være fadder, hvis man går til konfirmandundervisning eller er ældre. Der skal vælges mellem tre og fem faddere. Hvis det er en af fadderne, der bærer barnet til dåb, kalder man det en ”gudfar” eller ”gudmor”.

 

Kan familien og vennerne ”gøre noget” i forbindelse med dåben?
Ja, de er mere end velkomne til at bede nogle af bønnerne, læse tekster eller andet. Tal med præsten om det ved dåbssamtalen.

 

 

Sådan foregår dåben i kirken - dåbsritualet

DÅB I KIRKEN

Døbefonten står midt i kirken, når der er dåb - et par meter fra de første bænke.
Når indgangsmusikken spilles, går forældrene og evt. gudmor eller gudfar (og søskende og faddere) ind. Lige bagefter går de børn, der er i kirke, med bægre med vand, som de hælder i døbefonten.

Menigheden står op.

De, der har dåb, sidder på de forreste bænke.

Under anden salme, tændes et lys for dåbsbarnet oppe ved kirkens alterlys. Det tændes oftest af et barn fra dåbsfamilien eller et andet barn. Lyset sættes på kanten af døbefonten.
Efter salmen siger alle i kirken trosbekendelsen, der er skrevet i det sangblad, der bruges ved de fleste gudstjenester. Almindeligvis synges så et enkelt salmevers – og så er der dåb…

Dåben indledes ved, at én af forældrene beder den første bøn. Hvis ingen af forældrene ønsker at gøre det, beder præsten en bøn.
Forældrenes bøn lyder sådan (lidt anderledes, hvis der kun er én dåb):

Gud,
med vores mindste børn i armene kommer vi til dig.
Vi kommer med glæde og drømme og håb.
Vi ved, at vi ikke har dine kræfter, og vi beder:
Læg dine hænder om vores hænder, når vi bærer de små.
Hæld Himmeriget over dem,
og hvisk i deres øre, at de hører hjemme hos dig. Amen

 

 

Præsten siger: Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde.

 

Herefter læses to tekster fra Det nye Testamente. De kan læses af nogen fra dåbsfamilien - eller af præsten.

 

Jesus siger:

Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

 

Evangelisten Markus skriver:

De bar nogle små børn til Jesus for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det." Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.

 

Derefter døbes børnene i den rækkefølge, de er meldt til dåb.


Præsten siger:
Modtag korsets hellige tegn, både for dit ansigt og for dit bryst, til et vidnesbyrd om, at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus.

 

Hvad er barnets navn? Den, der bærer barnet, siger barnets fulde navn.

 

Præsten siger: N.N. Forsager du Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen?

 – Ja!

 

Præsten:

Tror du, som vi sammen har bekendt, på Gud Fader, den almægtige?

– Ja!

 

Præsten:

Og på Jesus Kristus, hans enbårne Søn?

- Ja!

 

Præsten: Og på Helligånden?

 - Ja!

 

Præsten: Vil du døbes på denne tro?

- Ja!

 

Præsten siger: N.N. Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

 

Barnets hoved tørres af præsten, og hun lægger en hånd på hovedet af barnet og velsigner det.

 

Alle beder Fadervor sammen. Imens kan fadderne lægge hænderne på barnets hoved.

 

Præsten holder en kort tale til forældre og faddere.

 

Dåben slutter med, at en af fadderne eller en af forældrene beder en bøn (lidt anderledes, hvis der kun er ét barn til dåb):


Vor Gud og Far!

Tak for den gave, det er for os at være forældre og faddere til det barn/de børn, der lige er blevet døbt.

Vi tænker på det under, vi ser i barnet; på den glæde, det giver os; og på de ønsker vi har for dets liv og lykke.

Vi ved ikke, hvad livet vil rumme for barnet; og hvilke veje, det skal gå. Men du deler vores glæde og bærer vores bekymring. Vort barn er dit. Det gør os trygge.

Vi beder dig: Hjælp os i det ansvar, der nu er vores. Så vi må blive gode forældre og faddere, og hjælpe barnet til tillidsfuldt at tro på dig og  leve i din kærlighed.

Amen.

 

Hvis ingen ønsker at bede bønnen, bortfalder den.

 

Forældre og faddere sætter sig igen. Præsten ønsker tillykke og giver dem en børnebibel. Derefter fortsætter gudstjenesten.

 

Under udgangsmusikken går først de børn, der har tændt lys, ud med lysene. Derefter kommer forældre og faddere – og så alle andre.
Dåbslys, dåbsserviet og børnebibel er en gave fra menighedsrådet.