Vielse - hvem skal vi tale med, og hvornår kan det være

Hvis I gerne vil vies, er det lettest at begynde med at kontakte sognepræsten:

Muligvis har I allerede talt om, hvornår I gerne vil vies. Præsten vil oftest med det samme kunne se, om det kan lade sig gøre.
Da vi arbejder sammen med Dalby og Sdr. Stenderup, har vi faste tidspunkter for vielser om lørdagen, nemlig 13.00, 14.30 og 16.00. Ofte vil det også være muligt at holde vielse tidligere på dagen.

Tidligst fire måneder før brylluppet, skal I udfylde en ægteskabserklæring hos kommunen. Hvis der ikke er noget til hinder for ægteskabet, vil I modtage en prøvelsesattest, som I sender til præsten.

Mindst én af jer skal være medlem af folkekirken, hvis I ønsker en kirkelig vielse.

Senere aftaler I også et tidspunkt for samtale med præsten. Her vælges bl.a. salmer, og vielsesritualet gennemgås.

Hvis nogle af jeres gæster gerne vil bede en bøn eller læse en af bibelteksterne til brylluppet, så kan det sagtens lade sig gøre.

 

 

 

Pyntning af kirke, solosang m.m.

Det er muligt at pynte kirken til brylluppet. Man står selv for pyntningen, men det er muligt at låne vaser etc. hos graveren. Man kan kontakte graveren på mail: graverbjert@sdrbjertkirke.dk

Ofte vil det være muligt at koret mod betaling kan synge til brylluppet. Det er også muligt selv at få en solist til at synge. I så fald kontakter man organisten på mail: organisten@sdrbjertkirke.dk

 

 

Vielse et andet sted

Hvis man ønsker det, vil det ofte være muligt at blive viet uden for kirkens rum.
Her er der særlige ting at tænke på – og særlige regler. Igen: Det er lettest at kontakte præsten og tale om det. F.eks. må det ikke være til offentlig gene, man skal selv sørge for et godt musikinstrument og også sørge for ”indretning” af stedet. Såfremt man gerne vil vies udenfor, skal man desuden have en plan B i tilfælde af dårligt vejr.
Selve vielsesritualet er det samme som i kirken.