Musik & ballade

Musik & ballade er et musikalsk og rytmisk tilbud til dagplejere og deres børn (0-3 år). Musik & Ballade er skønne, danske salmer og sjove børnesange med fagter og bevægelse til berigelse og udvikling af det glade, kreative børneliv. Musik & Ballade giver inspiration til at synge og bevæge sig videre i dagligdagen.

Vi synger skønne, danske salmer og sjove børnesange med fagter og bevægelse.

Vi tilbyder Musik & Ballade to gange om året, forår og efterår. Et forløb består af 6 gange.

Kontakt Helene Eiler Ernst